Bất động sản Nhà Bè chuyển mình đón sóng hạ tầng

Thuộc khu vực Nam TP.HCM, cách trung tâm thành phố khoảng 10km, Nhà Bè kết nối trực tiếp với trung tâm thành phố qua quận 7 và được lãnh đạo TP.HCM đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển. Cầu rạch Cây Khô thuộc xã Phước… Xem chi tiết