Sôi động vùng tam giác Logistics phía Nam thời Covid-19

Theo các chuyên gia, việc phát triển hạ tầng là một trong những ưu tiên cốt lõi để tạo đà tăng trưởng kinh tế. Ngay cả trong giai đoạn cả nước đang chống dịch Covid-19 thì Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội tăng trưởng về… Xem chi tiết